Upgrade ISO 19011:2011 la ISO 19011:2018

CONȚINUT :

  • Efectuarea unei analize comparative detaliată a cerinţelor noului standard (modificări, precizări, îmbunătăţiri, scopul acestora) şi impactul modificărilor asupra sistemelor de management actuale şi asupra efectuării auditurilor interne
  • Identificarea convergenţelor şi divergenţelor referenţialelor ISO 19011:2018
  • Clarificarea modului de tranziţie la noul standard, aplicat de organismele de certificare

Durata

2 zile

Preț

185.00

Format

Clasă virtuală (on-line)

GRUP ŢINTĂ

Persoane care deţin un certificat de auditor intern în conformitate cu cerinţele standardelor de certificare în domeniul sistemelor de management.

CONDIŢII / CERINȚE

Curs Upgrade ISO 19011:2011 la ISO 19011:2018 - la program pot participa doar auditori interni care prezintă un certificat de auditor intern în conformitate cu cerinţele standardelor de certificare în domeniul sistemelor de management.