Curs Cyber Security Specialist / Curs Specialist in Domeniul Securitatii Cibernetice

Spațiul cibernetic este un mediu complex. Acesta implică diferite tipuri de interacțiuni între oameni, software și hardware pentru a susține stocarea, procesarea, comunicarea și furnizarea informațiilor.
Cursul de Specialist in Domeniul Securitatii Cibernetice vă va oferi cunoștințe valoroase referitoare la Standardul ISO / IEC 27032, astfel încât să vă puteți pregăti pentru a detecta și a răspunde la problemele legate de securitatea cibernetică din organizație privind:

  • Pregătirea pentru atacuri, indiferent de originea lor (amenințări precum: malware, viruși, etc.)
  • Detectarea și evaluarea atacurilor
  • Răspuns eficient la atacuri

Cui i se adresează?

Cursul se adresează celor ce doresc o viziune de ansamblu în Securitate cibernetică; celor ce doresc să administreze programul de Securitate cibernetică al companiei; specialiștilor IT; specialiștilor în domeniu securității informațiilor; experților IT ce doresc să aprofundeze Securitatea Cibernetică.

Durata

5 zile

Preț

845

Format

Clasă virtuală (on-line)

Condiții/Cerințe

Cunoștințe fundamentale privind conceptele IT și de securitate cibernetică

Beneficii :

  • Înțelegerea conceptelor fundamentale de Cybersecurity
  • Capacitatea de a identifica/evalua/diminua riscurile cibernetice
  • Înțelegerea și aplicarea unui Framework de Securitate cibernetică
  • Capacitatea de a îmbunătăți securitatea  cibernetică a unei organizații

Finalizare :

  • Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate în limba română