CompTIA Security+

Cursul stabilește cunoștințele de bază și încorporează cele mai bune practici in hands-on trouble-shooting și rezolvarea incidentelor. 

CompTIA Security+ validează cunoștințele de bază necesare oricărui rol de securitate cibernetică și evidențiază abilitățile practice cerute de organizații.

Formează mai bine personalul nu doar pentru a identifica riscurile de securitate, ci și pentru a le aborda.

Cui i se adresează?

Acest curs se adresează profesioniștilor din domeniul IT care dețin abilități de networking și administrare în rețele bazate pe Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) Windows, dar și cunoștințe despre alte sisteme de operare, cum ar fi macOS, Unix sau Linux.

Durata

5 zile

Preț

1620.00

Format

Clasă virtuală (on-line)

Roluri asociate

Arhitect de securitate, inginer de securitate, administrator de securitate, administrator de sistem și administrator de rețea.

Ce vei învăța?

După finalizarea acestui curs, participanții vor ști să:

 • identifice conceptele fundamentale de securitate ale computerului
 • identifice amenințările și vulnerabilitățile de securitate
 • înțeleagă si vor implementa securitatea retelelor
 • instaleze și să configureze sisteme pentru securizarea aplicațiilor, rețelelor și dispozitivelor;
 • identifice și sa gestioneze incidentele de securitate
 • implementeze securitatea la nivel operațional.
 • creeze planul pentru continuitatea activității și recuperarea în caz de dezastru
 • efectueze analize de amenințare și să răspundă cu tehnici adecvate de atenuare
 • indeplineasca activitatile cu conștientizarea politicilor, legilor și reglementărilor aplicabile.

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

 • Comparing and Contrasting Attacks
 • Comparing and Contrasting Security Controls
 • Comparing and Contrasting Basic Concepts of Cryptography
 • Implementing Public Key Infrastructure
 • Implementing Identity and Access Management Controls
 • Managing Access Services and Accounts
 • Installing and Configuring Security Appliances
 • Installing and Configuring Wireless and Physical Access Security
 • Deploying Secure Host, Embedded, and Mobile Systems
 • Implementing Secure Network Access Protocols
 • Explaining Risk Management and Disaster Recovery Concepts
 • Summarizing Secure Application Development Concepts
 • Explaining Organizational Security Concepts